Home Bất động sản 4 trường hợp phải đo vẽ lại bản đồ địa chính

4 trường hợp phải đo vẽ lại bản đồ địa chính

by Doanhnhan

4 trường hợp phải đo vẽ lại bản đồ địa chính

Theo Khoản 4 Điều 3 Luật Đất đai 2013, bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Theo đó, việc đo vẽ lại bản đồ địa chính được thực hiện đối với khu vực đã có bản đồ địa chính nhưng có biến động, được quy định chi tiết tại Khoản 3 Điều 17 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, cụ thể:

1. Khu vực đất nông nghiệp đã thực hiện quy hoạch lại đồng ruộng và “dồn điền đổi thửa” làm thay đổi toàn bộ các bờ vùng, bờ thửa.

2. Khu vực thực hiện quy hoạch sử dụng đất để hình thành các khu trung tâm hành chính, khu đô thị, khu dân cư, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp.

3. Khu vực chỉ có bản đồ địa chính dạng giấy đã rách nát, hư hỏng không thể khôi phục và không thể sử dụng để số hóa.

4. Khu vực đã có bản đồ địa chính được lập bằng phương pháp ảnh hàng không, phương pháp bàn đạc bằng máy kinh vĩ quang cơ trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, có tỉ lệ nhỏ hơn so với tỷ lệ cần phải đo vẽ theo quy định tại thông tư này.

Ngoài việc đo vẽ lại bản đồ địa chính, việc đo vẽ bổ sung sẽ được thực hiện đối với đơn vị hành chính cấp xã đã có bản đồ địa chính nhưng chưa đo vẽ khép kín đơn vị hành chính, kể cả khu vực đã đo vẽ khoanh bao trên bản đồ địa chính nhưng chưa đo vẽ chi tiết đến từng thửa đất.Nguồn tin: Doanhnhansaigon.vn

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment