Home Tin tức Doanh nghiệp được miễn đóng quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp đến tháng 6/2022

Doanh nghiệp được miễn đóng quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp đến tháng 6/2022

by Doanhnhan

Doanh nghiệp được miễn đóng quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp đến tháng 6/2022

Chính sách được tính từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/6/2022. Trong thời gian này, thay vì phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, doanh nghiệp sẽ dùng số tiền đó để chăm lo người lao động trong phòng, chống dịch. Việc giảm mức đóng bằng 0% nhằm mục tiêu hỗ trợ, góp phần giảm bớt khó khăn cho người sử dụng lao động và người lao động trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, theo nguyên tắc chia sẻ rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm cân đối bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đối tượng hướng tới của chính sách là toàn bộ người sử dụng lao động, người lao động đang áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghiệp theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg không phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào. Người sử dụng lao động vẫn thực hiện đăng ký tham gia và đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành, nhưng áp dụng mức đóng bằng 0 đồng. Thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo chính sách này vẫn được tính hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mọi chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian này vẫn được bảo đảm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Cũng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, tất cả doanh nghiệp đều được áp dụng chính sách giảm đóng (tức là áp dụng mức đóng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội) vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; không có thêm quy định điều kiện nào khác. Vì vậy, với doanh nghiệp gặp khó khăn phải giảm dần số lượng lao động qua các tháng, dù có ít lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn được áp dụng chính sách này.

Với người lao động, từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022, nếu phát hiện ra bệnh nghề nghiệp hoặc xảy ra tai nạn lao động vẫn được hưởng các quyền lợi như đang đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Được biết, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc giảm mức đóng từ 0,5% xuống 0% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với các doanh nghiệp. Đây là chính sách đầu tiên trong gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ đã được hoàn thành.Nguồn tin: Doanhnhansaigon.vn

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment