Home Doanh nghiệp Hồi tố lỗ thêm hàng trăm tỷ đồng, Xây dựng số 9 (VC9) có nguy cơ bị hủy niêm yết

Hồi tố lỗ thêm hàng trăm tỷ đồng, Xây dựng số 9 (VC9) có nguy cơ bị hủy niêm yết

by Doanhnhan

Công ty cổ phần Xây dựng số 9 (mã CK: VC9) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ trình phương án đổi tên công ty thành Công ty cổ phần Xây dựng số 9 – VC9, tên viết tắt VC9. Thời gian lấy ý kiến từ 21/2 đến 3/3.

Đồng thời, HĐQT trình điều chỉnh số liệu BCTC theo ý kiến kiểm toán. Cụ thể, các đơn vị kiểm toán cho biết công ty chưa ghi nhận đầy đủ giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu đã ghi nhận của một số công ty xây dựng với số tiền 29,5 tỷ đồng trong năm 2019 và số tiền 111 tỷ đồng trong năm 2020.

Sau đó, HĐQT đã giao các bộ phận rà soát lại giá vốn hàng bán năm 2019 và 2020, phối hợp với đơn vị kiểm toán. Kết quả là giá vốn hàng bán năm 2019 bị ghi nhận thiếu 59,5 tỷ đồng, năm 2020 bị thiếu 86 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn một số khoản công nợ phải thu khó đòi, trong đó hầu hết là các khoản phát sinh từ trước 2016. Sau khi đánh giá lại, tổng khoản nợ không thể thu hồi năm 2019 và 2020 là 356 triệu đồng và phải trích lập dự phòng.

Như vậy, sau khi điều chỉnh hồi tố thì năm 2020, doanh nghiệp lỗ 107 tỷ thay vì 21 tỷ đồng, năm 2019 lỗ 59 tỷ thay vì lãi 910 triệu đồng. Với sự điều chỉnh hồi tố này, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 166 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ 120 tỷ đồng ngay từ năm 2020.

Với báo cáo trước đó, tại thời điểm cuối năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 20 tỷ đồng.

Đến năm 2021, nhờ quý IV lãi 85 tỷ đồng mà cả năm ghi nhận lợi nhuận 1,7 tỷ đồng, cải thiện so với con số lỗ 107 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn âm 164 tỷ đồng, vẫn vượt vốn điều lệ.

Như vậy, theo quy định thì cổ phiếu VC9 phải bị hủy niêm yết do lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ.

Gần đây nhất, Công ty mẹ của VC9 là Vinaconex cũng đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 4,32% vốn, tương đương 37% vốn VC9. Cựu lãnh đạo Phạm Thái Dương bán 1,1 triệu đơn vị, tương đương 9,51% vốn. Ngược lại, xuất hiện cổ đông lớn là ông Nguyễn Minh Quang mua 2,32 triệu đơn vị (19,84%), ông Trần Mạnh Hiếu mua 2 triệu đơn vị (17,1%).

Nguồn tin: Doanhnhan.vn

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment