Home Tin tức Khánh Hòa sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương năm 2030

Khánh Hòa sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương năm 2030

by Doanhnhan

Khánh Hòa sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương năm 2030

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết (NQ) của Chính phủ về chương trình hành động triển khai thực hiện NQ 09/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến 2030, tầm nhìn đến 2050.

NQ 09 đề ra mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển.

Tầm nhìn đến 2045, Khánh Hòa là đô thị thông minh, ngang tầm khu vực châu Á; là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế – xã hội, là thành phố đáng sống, nơi người dân có mức sống cao.

Để đạt được các mục tiêu nêu tại NQ 09, Bộ KH-ĐT cho biết, theo dự thảo, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa cần chủ động xây dựng kế hoạch hành động triển khai 10 nhiệm vụ, giải pháp tại NQ 09.

Trong đó, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện NQ 09; chú trọng xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch tỉnh; hoàn thiện xây dựng thể chế, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp với các nội dung tại NQ 09.

Cùng với đó, tỉnh Khánh Hòa cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, theo hướng đa dạng hóa, gia tăng giá trị và hiệu quả; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.

Việc tăng cường hợp tác, liên kết giữa Khánh Hòa với các tỉnh trong khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước cũng được Bộ KH-ĐT nhắc tới.

Bên cạnh đó, tỉnh cần thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng thời, tập trung phát triển nguồn lực con người và khoa học – công nghệ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.Nguồn tin: Doanhnhansaigon.vn

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment