Home Bất động sản Kiến nghị miễn tiền thuê đất cho các cơ sở giáo dục

Kiến nghị miễn tiền thuê đất cho các cơ sở giáo dục

by Doanhnhan

TP.HCM: Kiến nghị miễn tiền thuê đất cho các cơ sở giáo dục

Với đặc thù cơ sở giáo dục phải tổ chức các hoạt động phục vụ cho học sinh, sinh viên về căn tin nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hoạt động trông giữ xe đảm bảo trật tự giao thông trong trường học và hoạt động thể dục thể thao ngoài giờ học, tạo nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng các công trình thể dục thể thao trong khi nguồn ngân sách và nhân lực cho các hoạt động này chưa đầy đủ. Trong khi đó, việc xác định tiền thuê đất phải nộp, hiện tại đối với giá đất được áp dụng tại các quận, huyện có đơn giá tương đối cao và hệ số K tiệm cận với giá thị trường. 

“Việc xác định giá thuê đất phải nộp có giá trị lớn hơn nhiều so với mức giá theo hợp đồng thực tế cho thuê, ảnh hưởng nhiều đến mức chi trả của học sinh, sinh viên đối với các loại hình dịch vụ này, làm cho việc lập đề án không có tính khả thi. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề xuất UBND TP.HCM miễn tiền thuê đất để việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án có khả năng thực hiện”, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Lê Hoài Nam nói.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng kiến nghị UBND TP.HCM sớm phê duyệt và ban hành quyết định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM khẳng định đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị trong ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng đào tạo.Nguồn tin: Doanhnhansaigon.vn

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment