Home Quản trị MSB có tân Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro

MSB có tân Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro

by Doanhnhan

MSB có tân Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro

 Bà Thúy tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và đã có hơn 14 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong công tác Quản trị rủi ro tại các tổ chức tín dụng, trong đó hơn 12 năm làm việc trong lĩnh vực Quản trị rủi ro của MSB. Trước đó, bà Thúy đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro và được giao quản lý, phụ trách các mảng như Quản trị rủi ro tích hợp, Xây dựng mô hình công cụ & Quản trị cơ sở dữ liệu rủi ro, Quản lý rủi ro tín dụng các Ngân hang chuyên doanh, Quản lý và thu hồi nợ Bán lẻ tại Khối Quản lý rủi ro. 

Tại MSB, Quản trị rủi ro là một trong những thế mạnh và cũng là trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của Ngân hàng. MSB là 1 trong số những Ngân hàng tiên phong hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II trước thời hạn bằng hoàn toàn bằng nguồn lực nội bộ.

Năm 2021, hệ số CAR của MSB đạt 11.52% (tính toán theo tiêu chuẩn Basel II), tăng tích cực so với chỉ số CAR năm 2020 ở mức 10.6%. Nợ xấu của MSB giảm còn 1.15% từ mức 1.62% của năm 2020. Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế giúp MSB có sự điều chỉnh về định hướng chiến lược trên cơ sở quản trị rủi ro hiệu quả để đạt mục tiêu kinh doanh và phát triển an toàn, bền vững.

Kết thúc năm 2021, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 5.088 tỷ đồng theo số liệu hợp nhất, vượt 55% so với mục tiêu 3.280 tỷ đồng đặt ra từ đầu năm. Tổng tài sản của Ngân hàng tăng hơn 15% so với cuối năm 2020 đạt trên 203 nghìn tỷ đồng. MSB cũng là 1 trong 3 ngân hàng có số dư Casa lớn nhất trên thị trường,  Top 10 Ngân hàng có lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cao nhất trong năm 2021, đồng thời là ngân hàng duy nhất có tăng trưởng lợi nhuận trước thuế tính bằng lần cho năm 2021.Nguồn tin: Doanhnhansaigon.vn

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment