Home Quản trị Người lao động doanh nghiệp vừa và nhỏ được đào tạo nghề miễn phí

Người lao động doanh nghiệp vừa và nhỏ được đào tạo nghề miễn phí

by Doanhnhan

TP.HCM: Người lao động doanh nghiệp vừa và nhỏ được đào tạo nghề miễn phí

Theo kế hoạch, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nghề nhưng tối đa không quá 2 triệu đồng/người/khóa học (mỗi người hưởng chính sách hỗ trợ này một lần) khi có các điều kiện sau:

– Được cử tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoạt dưới 3 tháng

– Về độ tuổi: Không quá 50 tuổi với nam và 45 tuổi đối với nữ (tính đến thời điểm sử dụng chính sách liên quan).

Trường hợp chi phí đào tạo nghề do cơ sở đào tạo quy định cao hơn mức hỗ trợ và các chi phí phát sinh khác thì phần chi phí chênh lệch sẽ do doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng người lao động thỏa thuận đóng góp (có thể có sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác).

Kế hoạch này sẽ ưu tiên cho người lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh và người lao động làm việc trong các doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Ngành nghề được hỗ trợ đào tạo sẽ do doanh nghiệp lựa chọn dựa trên ngành, nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và trong danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.Nguồn tin: Doanhnhansaigon.vn

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment