Home Quản trị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam cải cách thi tuyển công chức

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam cải cách thi tuyển công chức

by Doanhnhan

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam cải cách thi tuyển công chức

Phía Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam đánh giá tình trạng, thách thức trong thi tuyển công chức hiện nay, xác định phương hướng cải thiện phương pháp thi vòng 1, từ đó đưa ra lời khuyên để hoàn thiện các văn bản liên quan tới thi tuyển. Nhật Bản cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp xây dựng câu hỏi và giới thiệu một số câu liên quan tới khả năng tư duy; chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thi phỏng vấn; đưa ra các đề xuất cần thiết với các văn bản liên quan đến vòng thi này.

Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung hình thức thi phỏng vấn, lựa chọn nội dung và cách thức thi để có thể tuyển chọn được công chức, viên chức có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực thi công vụ. Bộ Nội vụ tham khảo kinh nghiệm các quốc gia thành công, trong đó Nhật Bản đã áp dụng kỳ thi tuyển quốc gia từ năm 1948 và đến nay vẫn hiệu quả.

Bộ Nội vụ cho biết, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xác định, để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo, cần tập trung ba đột phá chiến lược. Trong đó, có đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý.

Chương trình tổng thể cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 cũng xác định mục tiêu tổng thể của cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn này là xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài; thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.Nguồn tin: Doanhnhansaigon.vn

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment