Home MoreThể thao Nữ golf thủ Park In Bee, chẳng cần xinh đẹp vẫn khiến nam giới sợ hãi, “sát thủ thầm lặng” sở hữu bảng thành tích đáng nể

Nữ golf thủ Park In Bee, chẳng cần xinh đẹp vẫn khiến nam giới sợ hãi, “sát thủ thầm lặng” sở hữu bảng thành tích đáng nể

by Doanhnhan


<br/> Nữ golf thủ Park In Bee, chẳng cần xinh đẹp vẫn khiến nam giới sợ hãi, “sát thủ thầm lặng” sở hữu bảng thành tích đáng nể <br/>


Kh&ocirc;ng quyến rũ như Paige Spiranac, hay sở hữu đường cong chết người như Michelle Wie,&nbsp;Park In-Bee c&oacute; lẽ l&agrave; "nữ ho&agrave;ng l&agrave;ng golf" b&igrave;nh dị nhất trong bộ m&ocirc;n thể thao qu&yacute; tộc n&agrave;y.
Không quyến rũ như Paige Spiranac, hay sở hữu đường cong chết người như Michelle Wie, Park In-Bee có lẽ là “nữ hoàng làng golf” bình dị nhất trong bộ môn thể thao quý tộc này.

D&ugrave; sở hữu ngoại h&igrave;nh kh&ocirc;ng đủ để "đốt mắt" nam giới, nữ golfer chuy&ecirc;n nghiệp người H&agrave;n Quốc Park In-Bee khuất phục người y&ecirc;u golf bởi bảng th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể.&nbsp;
Dù sở hữu ngoại hình không đủ để “đốt mắt” nam giới, nữ golfer chuyên nghiệp người Hàn Quốc Park In-Bee khuất phục người yêu golf bởi bảng thành tích đáng nể. 

Sinh năm 1988 tại Seoul, H&agrave;n Quốc,&nbsp;Park In-Bee "phải l&ograve;ng" bộ m&ocirc;n golf từ khi c&ograve;n nhỏ. Khi 10 tuổi, c&ocirc; đ&atilde; bắt đầu theo đuổi m&ocirc;n golf. Năm 12 tuổi Inbee chuyển đến Mỹ để theo đuổi đam m&ecirc;.
Sinh năm 1988 tại Seoul, Hàn Quốc, Park In-Bee “phải lòng” bộ môn golf từ khi còn nhỏ. Khi 10 tuổi, cô đã bắt đầu theo đuổi môn golf. Năm 12 tuổi Inbee chuyển đến Mỹ để theo đuổi đam mê.

Khi đến tuổi thiếu ni&ecirc;n, c&ocirc; từng thắng li&ecirc;n tiếp 9 giải thuộc chuỗi giải American Junior Golf Association v&agrave; 5 lần ghi t&ecirc;n m&igrave;nh trong danh s&aacute;ch Rolex Junior All American.
Khi đến tuổi thiếu niên, cô từng thắng liên tiếp 9 giải thuộc chuỗi giải American Junior Golf Association và 5 lần ghi tên mình trong danh sách Rolex Junior All American.

Nữ golf thủ n&agrave;y cũng lọt v&agrave;o b&aacute;n kết tại U.S. Women's Amateur 2003, v&ocirc; địch U.S Girl&rsquo;s Junior năm 2002 v&agrave; về nh&igrave; năm 2003, 2005.
Nữ golf thủ này cũng lọt vào bán kết tại U.S. Women’s Amateur 2003, vô địch U.S Girl’s Junior năm 2002 và về nhì năm 2003, 2005.

Với th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được, nhiều người cho rằng ch&iacute;nh việc chuyển đến Mỹ năm 12 tuổi để theo đuổi đam m&ecirc; ch&iacute;nh l&agrave; ch&igrave;a gi&uacute;p In-Bee tiếp x&uacute;c sớm với golf chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; gi&agrave;nh được th&agrave;nh c&ocirc;ng.
Với thành tích đạt được, nhiều người cho rằng chính việc chuyển đến Mỹ năm 12 tuổi để theo đuổi đam mê chính là chìa giúp In-Bee tiếp xúc sớm với golf chuyên nghiệp và giành được thành công.

Sở hữu bảng th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể l&agrave; thế nhưng In-Bee từng bị&nbsp;LPGA từ chối đơn đăng k&yacute;. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; bởi c&ocirc; mới 17 tuổi m&agrave; luật của LPGA lại y&ecirc;u cầu vận động vi&ecirc;n phải từ 18 tuổi trở l&ecirc;n.
Sở hữu bảng thành tích đáng nể là thế nhưng In-Bee từng bị LPGA từ chối đơn đăng ký. Nguyên nhân là bởi cô mới 17 tuổi mà luật của LPGA lại yêu cầu vận động viên phải từ 18 tuổi trở lên.

Kh&ocirc;ng bỏ cuộc,&nbsp;In-Bee đ&atilde; xin nghỉ học tại đại học&nbsp;Nevada, Las Vegas để đăng k&yacute; tham gia Duramed Futures Tour, giải đấu c&oacute; độ tuổi đăng k&yacute; l&agrave; 17, diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng 1/2006.&nbsp;Quyết định n&agrave;y dường như l&agrave; bước ngoặt lớn gi&uacute;p Park In-Bee ng&agrave;y một th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&ecirc;n con đường golf chuy&ecirc;n nghiệp.&nbsp;
Không bỏ cuộc, In-Bee đã xin nghỉ học tại đại học Nevada, Las Vegas để đăng ký tham gia Duramed Futures Tour, giải đấu có độ tuổi đăng ký là 17, diễn ra vào tháng 1/2006. Quyết định này dường như là bước ngoặt lớn giúp Park In-Bee ngày một thành công trên con đường golf chuyên nghiệp. 

Khi mới 27 tuổi, b&oacute;ng hồng l&agrave;ng golf n&agrave;y l&agrave; golfer trẻ nhất ho&agrave;n th&agrave;nh bộ sưu tập Grand Slam v&agrave; l&agrave; nữ golfer ch&acirc;u &Aacute; thứ 7 gi&agrave;nh được ng&ocirc;i vị cao nhất ở bốn giải đấu lớn kh&aacute;c nhau.
Khi mới 27 tuổi, bóng hồng làng golf này là golfer trẻ nhất hoàn thành bộ sưu tập Grand Slam và là nữ golfer châu Á thứ 7 giành được ngôi vị cao nhất ở bốn giải đấu lớn khác nhau.

Bước sang tuổi tuổi 28, Park In-Bee hiện đang sở hữu 7 danh hiệu v&ocirc; địch major ở LPGA, 26 chức v&ocirc; địch LPGA. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, c&ocirc; c&ograve;n ghi danh tr&ecirc;n Đại sảnh Danh vọng của LPGA khi 3 lần v&ocirc; địch LPGA li&ecirc;n tiếp v&agrave;o c&aacute;c năm 2012, 2013 v&agrave; 2014.
Bước sang tuổi tuổi 28, Park In-Bee hiện đang sở hữu 7 danh hiệu vô địch major ở LPGA, 26 chức vô địch LPGA. Đáng chú ý, cô còn ghi danh trên Đại sảnh Danh vọng của LPGA khi 3 lần vô địch LPGA liên tiếp vào các năm 2012, 2013 và 2014.

Kh&ocirc;ng dừng lại ở đ&oacute;, nữ golfer n&agrave;y cũng trở th&agrave;nh người phụ nữ đầu ti&ecirc;n sau 116 năm gi&agrave;nh được chiếc huy chương v&agrave;ng m&ocirc;n golf tại kỳ Olympic Rio 2016, chỉ sau b&agrave; Margaret Abbott tại Olympic năm 1900.
Không dừng lại ở đó, nữ golfer này cũng trở thành người phụ nữ đầu tiên sau 116 năm giành được chiếc huy chương vàng môn golf tại kỳ Olympic Rio 2016, chỉ sau bà Margaret Abbott tại Olympic năm 1900.

Tuy nhi&ecirc;n, trước khi chạm được tay v&agrave;o chiếc cup Olympic Course hồi năm 2016, c&ocirc; g&aacute;i 28 tuổi n&agrave;y từng bị chấn thương ng&oacute;n ch&acirc;n tr&aacute;i kh&aacute; nặng v&agrave; dai dẳng. Điều n&agrave;y đ&atilde; khiến phong độ của Park In Bee tụt dốc.&nbsp;May mắn l&agrave; c&ocirc; đ&atilde; kh&ocirc;ng bỏ cuộc v&agrave; từng bước lấy lại được vị tr&iacute; trong l&agrave;ng golf thế giới.
Tuy nhiên, trước khi chạm được tay vào chiếc cup Olympic Course hồi năm 2016, cô gái 28 tuổi này từng bị chấn thương ngón chân trái khá nặng và dai dẳng. Điều này đã khiến phong độ của Park In Bee tụt dốc. May mắn là cô đã không bỏ cuộc và từng bước lấy lại được vị trí trong làng golf thế giới.

Để đạt được những th&agrave;nh t&iacute;ch tr&ecirc;n, ngo&agrave;i t&agrave;i năng thi&ecirc;n bẩm, nhiều người c&ograve;n nhớ đến In-Bee với sự điềm tĩnh tuyệt vời khi thi đấu.&nbsp;
Để đạt được những thành tích trên, ngoài tài năng thiên bẩm, nhiều người còn nhớ đến In-Bee với sự điềm tĩnh tuyệt vời khi thi đấu. 

Người xem dường như chưa một lần thấy In-Bee thể hiện sự lo lắng, đồng thời cũng kh&oacute; l&ograve;ng đo&aacute;n định được những g&igrave; c&ocirc; sẽ thể hiện tiếp theo, d&ugrave; cho đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; c&uacute; đ&aacute;nh mang t&iacute;nh quyết định.&nbsp;Vậy n&ecirc;n kh&ocirc;ng lạ khi&nbsp;nhiều người đặt cho nữ golfer sinh năm 1988 n&agrave;y l&agrave; &ldquo;s&aacute;t thủ thầm lặng&rdquo;.
Người xem dường như chưa một lần thấy In-Bee thể hiện sự lo lắng, đồng thời cũng khó lòng đoán định được những gì cô sẽ thể hiện tiếp theo, dù cho đó có thể là cú đánh mang tính quyết định. Vậy nên không lạ khi nhiều người đặt cho nữ golfer sinh năm 1988 này là “sát thủ thầm lặng”.

Điềm tĩnh, lạnh l&ugrave;ng tr&ecirc;n s&acirc;n l&agrave; vậy nhưng ở ngo&agrave;i, Park In-Bee l&agrave; người sống giản dị, tiết kiệm v&agrave; dễ gần. &Iacute;t ai biết rằng, người chồng hiện tại của c&ocirc; ch&iacute;nh&nbsp;l&agrave; người thầy đ&atilde; gi&uacute;p Park c&oacute; được những c&uacute; swing ho&agrave;n hảo như hiện nay.
Điềm tĩnh, lạnh lùng trên sân là vậy nhưng ở ngoài, Park In-Bee là người sống giản dị, tiết kiệm và dễ gần. Ít ai biết rằng, người chồng hiện tại của cô chính là người thầy đã giúp Park có được những cú swing hoàn hảo như hiện nay.

Nguồn tin: Doanhnhan.vn

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment