Home Doanh nghiệp Quý IV/2021, Louis Land (BII) báo lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng

Quý IV/2021, Louis Land (BII) báo lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng

by Doanhnhan

Công ty cổ phần Louis Land (Mã CK: BII) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 với doanh thu đạt đạt 125,4 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, giá vốn hàng bán giảm nhẹ hơn với 82% và ở mức 124 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đơn vị này kinh doanh dưới giá vốn. Lợi nhuận gộp quý IV/2021 đạt 1,4 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng đột biến lên mức 7,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ vỏn vẹn 11.000 đồng. Chi phí tài chính lên gấp gần 3 lần. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 4,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ được hoàn nhập 76,5 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí BII báo lỗ sau thuế 4,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận lãi gần 70 tỷ đồng, LNST công ty mẹ âm 6 tỷ đồng.

Quý IV/2021, Louis Land (BII) báo lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng - Ảnh 1

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu BII đạt 493 tỷ đồng, tăng 7 lần so với cùng kỳ. Nguồn thu chính đến từ mảng bán hàng hoá, thành phẩm (chiếm gần 97%) đạt 476 tỷ đồng. Còn lại là doanh thu đến từ hoạt động cho thuê đất và cho thuê văn phòng. Kết quả, LNST đạt 33 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với năm 2020.

Lý do kết quả kinh doanh cả năm 2021 tăng trưởng mạnh nhờ khoản doanh thu hoạt động tài chính đột biến lên đến 94 tỷ đồng, cụ thể là khoản lãi chuyển nhượng công ty với giá trị hơn 87 tỷ đồng.

Năm 2021, BII đặt kế hoạch tổng doanh thu 120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng. Theo đó doanh nghiệp đã hoàn thành vượt 4 lần mục tiêu về doanh thu và vượt 1,65 lần mục tiêu về lợi nhuận cả năm.

Nguồn tin: Doanhnhan.vn

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment