Home Bất động sản Tập đoàn Đất Xanh chuyển đổi số toàn diện

Tập đoàn Đất Xanh chuyển đổi số toàn diện

by Doanhnhan

Tập đoàn Đất Xanh chuyển đổi số toàn diện

Dựa trên năng lực công nghệ lõi, đặc biệt là các công nghệ AI, Cloud, Big Data, RPA và nền tảng SAP, FPT sẽ tư vấn, triển khai chuyển đổi số cho 90 công ty thành viên của DXG trong thời gian 28 tháng. 

Dự án sẽ được thực hiện toàn diện trên cả 6 mảng hoạt động gồm tài chính, xây dựng, kinh doanh, quản trị nhân sự, văn phòng và ứng dụng trên di động hướng đến mục tiêu chuẩn hóa toàn bộ các quy trình nghiệp vụ, báo cáo chứng từ, tập trung dữ liệu thành hệ thống kiến trúc, có tính minh bạch cao, từ đó liên kết chặt chẽ quy trình vận hành của DXG trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. 

Theo Chủ tịch HĐQT DXG Lương Trí Thìn, quá trình chuyển đổi số xuyên suốt từ nhân viên, quản lý đến các cấp lãnh đạo là điều cần có trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở các yếu tố con người, tư duy lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp. 

Với sự giúp sức của FPT, Đất Xanh sẽ tài thiết toàn diện và nâng cao chất lượng vận hành, dịch vụ và đầu tư cho các dự án, tạo sức bật thay đổi diện mạo doanh nghiệp, mở ra chuẩn mực chuyển đổi số toàn diện cho ngành bất động sản trong tương lai. Nguồn tin: Doanhnhansaigon.vn

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment