Home Tin tức Thu ngân sách nhà nước tăng 10,8%

Thu ngân sách nhà nước tăng 10,8%

by Doanhnhan

Hai tháng đầu năm 2022: Thu ngân sách nhà nước tăng 10,8%

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 2/2022 ước đạt 138,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước hai tháng đầu năm đạt 323,8 nghìn tỷ đồng, bằng 22,9% dự toán năm và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số khoản thu chính như thu nội địa tháng 2/2022 ước đạt 114,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế hai tháng đầu năm đạt 270,8 nghìn tỷ đồng, bằng 23% dự toán năm và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 2/2022 ước đạt 4.900 tỷ đồng; lũy kế hai tháng đầu năm đạt 8.060 tỷ đồng, bằng 28,6% dự toán năm và tăng 57,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 2/2022 ước đạt 19 nghìn tỷ đồng; lũy kế hai tháng đầu năm đạt 45 nghìn tỷ đồng, bằng 22,6% dự toán năm và tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 2/2022 ước đạt 106,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế hai tháng đầu năm ước đạt 228,2 nghìn tỷ đồng, bằng 12,8% dự toán năm và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên hai tháng đầu năm đạt 163,3 nghìn tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán năm và tăng 0,9%; chi đầu tư phát triển đạt 44,6 nghìn tỷ đồng, bằng 8,5% và tăng 89,9%; chi trả nợ lãi 20,3 nghìn tỷ đồng, bằng 19,6% và giảm 4,3%.Nguồn tin: Doanhnhansaigon.vn

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment