Home Doanh nghiệp VNDirect phát hành hơn 780 triệu cổ phiếu thưởng và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

VNDirect phát hành hơn 780 triệu cổ phiếu thưởng và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

by Doanhnhan

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã CK: VND) vừa thông báo, 11/3 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ phiếu thưởng. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là ngày 10/3 tới.

Cụ thể, VNDirect sẽ chào bán hơn 434 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua cổ phiếu. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, VND dự kiến huy động 4.350 tỷ đồng. 

Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 1 lần, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 16/3 đến ngày 1/4. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 16/3 đến ngày 4/4.

Đối với cổ phiếu thưởng, công ty chứng khoán này dự kiến phát hành hơn 347 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 80%. Điều đó có nghĩa, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 80 cổ phiếu phát hành thêm. 

Nguồn vốn thực hiện đến từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty theo báo cáo tài chính riêng tại thời điểm 30/9, bao gồm 1.160 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 2.319 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Do đó, tổng số cổ phiếu VNDirect dự kiến phát hành trong hai đợt là hơn 782 triệu đơn vị. 

Về tình hình kinh doanh năm 2021, VNDirect ghi nhận doanh thu từ hoạt động chính đạt hơn 6.039 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần vào năm 2020. Phần vốn doanh thu này chủ yếu đến từ 3 mảng là tự doanh, cho vay ký quỹ và môi giới. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt hơn 2.980 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với năm trước.

Nguồn tin: Doanhnhan.vn

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment