Home Doanh nghiệp Vosco (VOS) báo lãi kỷ lục 489 tỷ đồng cả năm

Vosco (VOS) báo lãi kỷ lục 489 tỷ đồng cả năm

by Doanhnhan

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco – mã CK: VOS) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và kết quả kinh doanh cả năm 2021. 

Tính riêng quý 4 Vosco đạt 460 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ. Không chỉ vậy, chi phí vốn bỏ ra được tiết giảm mạnh, giảm gần 10% so với quý 4/2020. Do vậy Vosco lãi gộp 176 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong khi cùng kỳ năm 2020 lỗ gộp gần 6 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý đạt hơn 17 tỷ đồng, tăng 14 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính , mà chủ yếu là chi phí lãi vay giảm được gần 7 tỷ đồng, xuống 20 tỷ đồng. BCTC ghi nhận đến 31/12/2021 Vosco còn 350 tỷ đồng đem gửi có kỳ hạn tại ngân hàng (tăng 63 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm). Trong khi đó công ty cũng đã giảm vay nợ thuê tài chính xuống đáng kể. Dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 145 tỷ đồng (giảm 325 tỷ đồng) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 491 tỷ đồng (giảm 365 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm).

Trừ các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí phát sinh khác, quý 4 Vosco lãi sau thuế 81 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu thuần đạt 1.424 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2020 nhớ có khoản lãi bán các khoản đầu tư gần 138 tỷ đồng. Trừ chi phí vốn, Vosco lãi gộp 453 tỷ đồng. Ngoài ra trong năm 2021 Vosco còn ghi nhận khoản thu nhập khác hơn 150 tỷ đồng (tăng gấp đôi so với cùng kỳ), trong đó có 93 tỷ đồng từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và 57 tỷ đồng thu các khoản khác.

Cả năm, Vosco lãi kỷ lục gần 489 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2021 Vosco giảm lỗ lũy kế từ 921 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 432 tỷ đồng.

Nguồn tin: Doanhnhan.vn

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment